Benefiční akce k MDŽ: Ženy na útěku

Benefiční akce k MDŽ: Ženy na útěku

U příležitosti Mezinárodního dne žen 8. března podporujeme UNO-Flüchtlingshilfe Germany (UNHCR) ženy na útěku. Pomozte i Vy, nabídnout nové perspektivy ženám z krizových oblastí, Váš dar zdvojnásobíme!

Ikona

Dokážete si představit, že byste museli opustit svou rodnou zemi, ať už z důvodu války, zemětřesení, jež vše zničilo, anebo proto, že patříte k pronásledované etnické skupině? Možná jste také těhotná nebo máte již větší děti.

To, čím si ženy na útěku musí projít, se nás dotýká, a proto podporujeme iniciativu UNO-Flüchtlingshilfe Germany (UNHCR) a ženy na útěku a vyzýváme ke společné sbírce na Mezinárodní den žen.

V období 7.3.-9.3.2023 zde můžete přispět. Vaši darovanou částku zdvojnásobíme.

🖤PŘISPĚT🖤

Více uprchlíků než kdykoliv předtím

Na celém světě je na útěku přibližně 103 milionů lidí. To odpovídá více než 1 % světové populace a tento počet se dramaticky zvyšuje. Od konce roku 2021 přibylo 13,6 milionu lidí, kteří museli opustit své domovy. Hlavním důvodem tohoto 15% nárůstu je válka na Ukrajině. Většinu uprchlíků tvoří ženy a děti.

Současná situace v Turecku a Sýrii je obzvláště znepokojující

Turecko je v současnosti zemí, která přijímá nejvíce uprchlíků, konkrétně 3,7 milionu. Zemětřesení v únoru letošního roku proto postihlo i mnoho lidí, kteří již podruhé přišli o všechno. Navíc je zde krutá zima s teplotami kolem bodu mrazu.

I na Ukrajině se situace po roce války neuklidnila. Mnoho rodin přišlo o střechu nad hlavou a čekají v nouzových přístřešcích, na Ukrajině i v zahraničí, na úlevnou zprávu o konci války.

Ve válce se vzájemně zabíjejí muži a těmi, kdo rovněž extrémně trpí, jsou často děti, staří lidé a sociálně znevýhodnění. V krizových oblastech hrají ústřední roli ženy: jsou to často ony, kdo se stará o základní potřeby: zdravotnická zařízení, péči o děti a další.

Útěk není nikdy dobrovolný!

Ženy v zásadě utíkají ze stejných důvodů jako muži: z politických či náboženských nebo proto, že patří k určité etnické či sociální skupině. Existují však také specifické důvody útěku žen, které se mužů netýkají stejnou měrou. Jedná se o sexuální vykořisťování, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené sňatky nebo domácí násilí, které ženy nutí opustit své domovy.

Násilí páchané na ženách

Když se v zemi změní sociální a společenské struktury, často se zvýší sklon k násilí. Únosy a systematické znásilňování žen a dívek jsou často důsledkem, ale bohužel jsou také často součástí válečné strategie. Oběti násilí často trpí dlouhodobými psychickými následky, po celý život, od depresí až po sebevražedné myšlenky a sociální izolaci.

Situaci v posledních letech ještě zhoršila pandemie COVID-19

Například se zvýšilo násilí na ženách na útěku, a to nejen v jejich domovských zemích. V důsledku pandemie se často zcela zhroutilo odvětví nízkých mezd a neformální oblasti práce, což způsobilo, že mnoho žen přišlo o zdroj obživy.

S pandemií se v mnoha zemích zvyšuje také chudoba. Tam, kde se zvyšuje chudoba, bohužel narůstá i počet nucených sňatků, dětské práce a obchodování s lidmi. Mnoho uprchlických dívek po celém světě muselo opustit své vzdělání a místo toho pracovat, nebo dokonce opustit svůj domov.

Nejisté podmínky na útěku

Ženy na útěku jsou často vystaveny nebezpečným situacím: sexuálnímu násilí, nulové ochraně, bídné hygienické péči, často i několik dní bez přístupu k jídlu.

Ale i samotný útěk představuje pro ženy ohromné riziko. Mnohé z nich mají s sebou děti. Přístup k hygienickým potřebám, plenám a podobně je bohužel často velmi problematický. Těhotné a nemocné ženy nemají přístup k lékařské péči ani k lékům.

Ženy jako symbol naděje

Navzdory všem těmto překážkám projevují ženy a dívky velkou odolnost, vynalézavost a odvahu při překonávání těchto problémů a překážek. V mnoha případech jsou to právě ony, kdo sebere sílu k obnově nejen vlastního života, ale i života svých rodin.

V této oblasti hrají ústřední roli humanitární organizace. Dohlížejí například na to, aby se dětem narozeným během útěku vydávaly také rodné listy. UNO-Flüchtlingshilfe Germany (UNHCR) se ve všech svých programech speciálně věnuje potřebám žen. Patří mezi ně vzdělávání dívek a žen a pracovní programy, které ženám umožňují osamostatnit se. Důležitá jsou však také základní ochranná opatření, jako je poskytování bezpečných přístřeší a oddělených hygienických zařízení. Program Ženy na útěku (Frauen auf der Flucht) tak vytváří nové perspektivy.

UNO-Flüchtlingshilfe Germany (UNHCR) reaguje na potřeby žen, kdekoliv je to možné, a využívá jejich silných stránek:

"Naším cílem je vycházet z bohatých zkušeností, dovedností a aspirací žen a pomoci jim plně využít jejich potenciál - prostřednictvím lepšího přístupu ke vzdělání, důstojné práci a k právním a zdravotním službám."
komisař UNO-Flüchtlingshilfe Germany (UNHCR) Fillippo Grandi

UNO-Flüchtlingshilfe Germany (UNHCR) je jednou z organizací, které poskytují pomoc na místě a co nejrychleji, po takové katastrofě, jako je např. zemětřesení v Turecku a Sýrii. Speciální potřeby žen jsou vždy brány v úvahu. Rádi bychom tuto důležitou práci UNO-Flüchtlingshilfe Germany (UNHCR) podpořili.

Pomozte i Vy nabídnout ženám na útěku perspektivy a přispějte přímo na program Ženy na útěku.
Všechny dary obdržené v období od 7.3. do 9.3.2023 zdvojnásobíme!

🖤 PŘISPĚT 🖤

Doporučujeme