Proč se vyhýbáme palmovému oleji? Z lásky k životnímu prostředí!

Proč se vyhýbáme palmovému oleji? Z lásky k životnímu prostředí!

Palmový olej - nejlevnější rostlinný olej na trhu - se skrývá v mnoha výrobcích, ale ne v těch našich! Proč pro nás palmový olej rozhodně nepřipadá v úvahu?

Ikona

Palmový olej - nejlevnější rostlinný olej na trhu - se skrývá v mnoha výrobcích, ale ne v těch našich! Proč pro nás palmový olej rozhodně nepřipadá v úvahu?

Žádný jiný olej se nevyrábí v takovém množství jako palmový. V roce 2019/20 ho bylo celosvětově vyrobeno 72,86 milionu tun. Od roku 2002/03 se jeho množství zdvojnásobilo. A jak zdvojnásobíte objem? Jednoduše! Zdvojnásobením obdělávané plochy. Palmě olejné se daří v tropických zemích, kde je k dispozici levná pracovní síla a kde jsou lidská práva a ochrana životního prostředí nízkými prioritami. Na velkých plantážích není neobvyklé zabírání půdy, dětská práce a otrocké pracovní podmínky. Amnesty International obviňuje výrobce kosmetiky z porušování lidských práv na plantážích, z nichž získávají suroviny známé korporace jako Nestlé, Proctor & Gamble a Unilever. Amnesty odsoudila denní mzdu ve výši 1,41 EUR, přímý kontakt s toxickými prostředky na hubení plevele a zapojení dětí ve věku 8-14 let, z nichž některé musely vykonávat velmi nebezpečnou práci.

Tvrdá fakta

  • v roce 2019/20 bylo celosvětově vyprodukováno 72,86 milionu tun palmového oleje;
  • jen Indonésie a Malajsie produkují 3/4 světové produkce palmového oleje;
  • Indonésie již obětovala polovinu plochy deštných pralesů pro plantáže palmového oleje;
  • palmový olej se prodává jako levná alternativa fosilních paliv;
  • 90 % celosvětově vyprodukovaného palmového oleje je určeno pro evropský trh (kvůli výrobě agarové nafty).

Zelený olej? Vůbec ne!

Ani podpora bionafty však není řešením, protože na jednom hektaru deštného pralesa je uloženo 300 tun uhlíku, zatímco na jednom hektaru plantáže palmového oleje pouze 40 tun. Ochrana deštných pralesů by tedy byla lepším způsobem ochrany klimatu.

V kosmetice je palmový olej ve skutečnosti jen levným plnidlem. Nemá žádné v péči o pokožku žádné zvláštní vlastnosti. A také v potravinářství je palmový olej jen způsobem, jak maximalizovat cenovou marži. Existuje mnoho zdravějších alternativ.

Proto Vám radíme, čtěte složení výrobků, které kupujete, snažte se vyhýbat palmovému oleji a jezte častěji (nebo ještě lépe vždy) čistě rostlinné potraviny.

Pro naše životní prostředí a naše klima!

Doporučujeme