Yeah, pracujeme CO2 neutrálně

Jsme hrdí na to, že můžeme oficiálně oznámit:

Od roku 2018 je naše výroba CO2 neutrální, neboť ochrana klimatu nám leží na srdci a je jednoduše součástí naší firemní odpovědnosti.

Pro výrobky PURE SKIN FOOD se používají pouze certifikované organické suroviny čistě rostlinného původu. To znamená, že jsme již stanovili nový standard kvality v kosmetickém průmyslu. Na rozdíl od konvenčního zemědělství produkuje ekologické zemědělství v průměru o 30 % méně emisí CO2. (Zdroj: BOKU). Klimaticky neutrální výroba produktů je dalším milníkem, ze kterého máme opravdovou radost.

S ochranou klimatu je třeba začít hned, protože neexistuje žádná planeta B

Máme jen jednu Zemi. Den, kdy nám však dojdou zdroje Země na jeden rok (Earth Overshoot Day), je každoročně vyhlašován dříve a dříve.

No Planet B GmbH - je název a krédo naší společnosti, která stojí za značkou Pure Skin Food. Naší společnou vizí je nabízet ucelené udržitelné alternativy, společně myslet dopředu a změnit současný stav v tomto odvětví.

Naše 3 pilíře klimatické neutrality

Abychom dosáhli našeho cíle uhlíkové neutrality, vypracovali jsme strategii udržitelnosti založenou na třech pilířích.

1. Vyhýbání se

Samozřejmě, nejlepší je se emisím co nejvíce vyhnout. Proto se snažíme způsobovat co nejméně emisí CO2. Díky vysoké energetické účinnosti našeho nově postaveného výrobního závodu a skladu, využívání elektronických automobilů a 100% ekologické elektřině - částečně z našeho vlastního fotovoltaického systému o výkonu 200 kWp - se nám v mnoha oblastech velmi daří.

Při výběru našich dodavatelů a partnerů dbáme také na udržitelnost a ekologickou výrobu. Například v Rakousku a Švýcarsku je přeprava balíků rovněž klimaticky neutrální.

2. Snižování

Pokud se emisím nelze zcela vyhnout, hledáme způsoby, jak je alespoň snížit. I zde se snažíme udržet emise CO2 na co nejnižší úrovni, a to prostřednictvím následujících opatření:

 • udržitelná výstavba s velkým podílem dřeva a vysokou energetickou účinností;
 • elektronická auta na služební cesty;
 • spotřebiče s nejvyšší energetickou účinností;
 • jízdenky na veřejnou dopravu pro naše zaměstnance;
 • vytápění a chlazení odpadním teplem ze sousední bioplynové stanice;
 • přepravní materiály bez plastů a šetrné k životnímu prostředí, které jsou s uzávěry bez lepidla;
 • důsledná recyklace odpadů a recyklovatelných materiálů;
 • regionální a převážně ekologické potraviny v naší jídelně.

Každoročně počítáme výsledné emise a snažíme se je neustále snižovat.

3. Kompenzace

Emise, kterým se nemůžeme vyhnout, bereme jako příležitost k podpoře ekologicko-sociálních projektů, které považujeme za velmi smysluplné a které v dlouhodobém horizontu významně přispívají k celkovému snížení emisí. V letošním roce jsme obzvláště rádi podpořili projekt Helioz v Bangladéši.

V mnoha oblastech Bangladéše není k dispozici čistá pitná voda. Proto se musí nejprve uvařit, což má mnoho nevýhod:

 • palivové dřevo se musí sbírat, což přispívá k odlesňování;
 • během varu se uvolňuje CO2;
 • zejména ženy musí trávit hodně času sběrem palivového dřeva;
 • mnoho lidí, zejména dětí, má kvůli neustálému kouři v domácnostech dýchací potíže.

Společnost Helioz proto vyvinula WADI, levné zařízení poháněné sluneční energií, které dokáže bezpečně sterilizovat kontaminovanou pitnou vodu, a to pomocí slunečního světla. Lze tak předcházet nemocem přenášeným vodou, jako je cholera nebo dětská obrna. Kromě toho společnost Helioz svým projektem v Bangladéši a dalších zemích významně přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN.

#wearethechange

Je načase jednat a aktivně realizovat cíle v oblasti ochrany klimatu. Jsme hrdí na to, že jsme od roku 2018 klimaticky neutrální. Každý z nás může přispět ke změně klimatu. Záleží nám na tom! Vám také?